Privacy Statement

Pri­va­cy Statement

PRIVACY STATEMENT Poppodium NIEUWE NOR

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe poppodium NIEUWE NOR omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van www.nieuwenor.nl en kopers van toegangsbewijzen van de (mede) door poppodium NIEUWE NOR georganiseerde concerten en andere evenementen.

Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan poppodium NIEUWE NOR verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van poppodium NIEUWE NOR, zoals neergelegd in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle informatie die poppodium NIEUWE NOR over jou verzamelt via www.nieuwenor.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van poppodium NIEUWE NOR. Poppodium NIEUWE NOR gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke gegevens worden er door poppodium NIEUWE NOR verwerkt?

Van onze bezoekers (kopers van tickets van onze evenementen) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Volledige naam;
E-mailadres;
Geslacht;
Leeftijd;
Woonplaats;
Muzieksmaak naar genre.

Poppodium NIEUWE NOR heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Poppodium NIEUWE NOR ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt met het gebruik van deze gegevens door Poppodium Nieuwe Nor.

Nieuwsbrief
Via onze website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Van nieuwsbriefabonnees worden e-mailadres en volledige naam verwerkt.

Contact met Poppodium NIEUWE NOR
Indien je contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, social media, chat of op een andere manier worden je gegevens niet bewaard. We gebruiken je telefoonnummer (verkregen via de website of anders) om je op de hoogte te stellen als er kort vóór een activiteit een essentiële verandering in het programma plaatsvindt.

Sollicitanten
Als je via onze site solliciteert op een vacature, stage of vrijwilligersplek zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 1 jaar. Vóór de verstrijking van deze periode kan Poppodium NIEUWE NOR je benaderen voor toestemming tot verlenging voor eenzelfde periode.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening
Poppodium NIEUWE NOR verwerkt je gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Zo kunnen wij je informatie verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals) die door, mede door of in opdracht van Poppodium NIEUWE NOR worden georganiseerd. Wij doen dit bijvoorbeeld via mailings per e-mail, telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten), via social media of per gewone post. Ook worden jouw gegevens gebruikt om de dienstverlening te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld via enquêtes).

Soortgelijke diensten
Je elektronische contactgegevens (die wij hebben verkregen bij de verkoop van tickets) gebruiken we voor direct marketing van soortgelijke evenementen van Poppodium NIEUWENOR. Voor deze berichten kun je jezelf te allen tijde afmelden via de afmeldinstructie in iedere e-mail.

Nieuwsbrief
Als je jezelf hiervoor hebt aangemeld, dan ontvang je van ons de e-mailnieuwsbrief met daarin de laatste bevestigingen, leuke winacties, updates over evenementen die aansluiten bij jouw interesses en het laatste nieuws rondom evenementen in poppodium NIEUWE NOR. Je kan je te allen tijde weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief via de afmeldinstructie in iedere e-mail.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van poppodium NIEUWE NOR te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend (markt)onderzoek om zo onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Poppodium NIEUWE NOR doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.nieuwenor.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Gegevens wijzigen
De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op drie manieren. Ten eerste kan de gebruiker zelf zijn account bij de ticketpartner van Poppodium NIEUWE NOR aanpassen. Ten tweede kan de gebruiker inloggen op www.nieuwenor.nl om zijn gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen. Ten derde kan je ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: [email protected].

Maakt Poppodium NIEUWE NOR bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?
Poppodium NIEUWE NOR maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat de derde partij een zogenaamde verwerkersovereenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: ticketing, communicatie, marketing, marktonderzoek, incasso, webanalyse en applicaties/SaaS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van dienstverlening en marketing- en verkoopactiviteiten.

Verstrekt Poppodium NIEUWE NOR gegevens aan derden?
Poppodium NIEUWE NOR verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Poppodium NIEUWE NOR kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/ of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun jij invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?
Iedereen waarvan persoonsgegevens door ons worden verwerkt heeft de volgende rechten:
• inzage in jouw persoonsgegevens en opvragen van een kopie daarvan;
• correctie van jouw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
• het laten wissen dan wel anonimiseren van gegevens omdat ze niet meer juist zijn of bijvoorbeeld omdat je jouw toestemming hebt ingetrokken;
• verzoek tot een beperking van de verwerking;
• overdracht van jouw gegevens;
• bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands/Europees recht van toepassing.

Heb je vragen/opmerkingen over dit Privacy Statement of wil je gebruik maken van één van je rechten, dan kun je contact opnemen met:

Poppodium NIEUWE NOR
Pancratiusstraat 30
6411KC Heerlen
[email protected]
045-4009100

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 12-1-2019.

Meld je aan voor de nieuwsbrief En maak elke maand kans op gratis tickets
Nieuwe Nor maakt gebruik van cookies

Om NieuweNor.nl goed te laten werken maken we gebruik van functionele cookies. Geef je toestemming voor alle cookies, dan worden er mogelijk ook cookies van derden gebruikt. Deze maken het o.a. mogelijk om Youtube video's en Spotify playlists te tonen bij jouw favoriete artiesten. Lees hier alles over cookies op NieuweNor.nl

Alleen functionele cookies
Akkoord met alle cookies