ANBI / Governance

ANBI / Governance

statutaire naam: Stichting poppodium NIEUWE NOR

Stichting poppodium NIEUWE NOR staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41070318
RSIN: 0045.73.596.L.01
Pancratiusstraat 30
6411 KC Heerlen


Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
1. het instandhouden van een poppodium en een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken;
2. het stimuleren van popmuziek, artiesten, kunst en cultuur in de regio Parkstad, opdat het aanbod gevarieerder, uitgebreider en meer multicultureel wordt;
3. het organiseren van of meewerken aan evenementen en/of festivals in de regio Parkstad;
4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. de exploitatie van een poppodium en een café waar kunstenaars, artiesten en bezoekers met elkaar in contact komen, kennis maken met diverse vormen van kleine kunst en aan artiesten en kunstenaars de mogelijkheid wordt geboden zich te profileren;
2. het organiseren van concerten, dance-avonden en café-avonden;
3. het samenwerken met andere culturele instellingen. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. De exploitatiewinst wordt gebruikt voor culturele activiteiten en bestemmingen.

Missie
Nieuwe Nor is een platform voor beleven en vernieuwen van popcultuur in Parkstad.

Raad van Toezicht
De stichting bestaat uit een bestuur en een Raad van Toezicht,
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar.
Huidige leden Raad van Toezicht (per 10 januari 2022) met functie en termijn/rooster van aftreden:

Rens Evers (voorzitter) / gemeentesecretaris Gemeente Brunssum / mei 2017 / tweede termijn (eindigt: mei 2025)
Roger Holtus / CEO Wiertz Personeelsdiensten / september 2016 / tweede termijn (eindigt: september 2024)
Robert Janssen / partner Thuis & Partners / maart 2017 / tweede termijn (eindigt: maart 2025)
Serge Souren / APG Asset Management / april 2020 / tweede termijn (eindigt: april 2028)
Robert Jeurissen / eigenaar SoFi-e verbindt / april 2020 / tweede termijn (eindigt: april 2028)

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door één directeur-bestuurder.

Kees van den Berg / directeur / 1 maart 2024 - ...

Beloning
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.
De directeur/bestuurder en personeel zijn ingeschaald conform de CAO voor poppodia.

Documenten

Financieel jaarverslag 2023
Bestuursverslag 2023

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI algemeen


----

Google Ad Grant
'poppodium NIEUWE NOR ontvangt een Google Ad Grant. Het Google Ad Grants-programma ondersteunt geregistreerde non-profitorganisaties die Google's filosofie delen en zich inzetten om de wereld verder te helpen op terreinen als wetenschap en technologie, onderwijs, volksgezondheid wereldwijd, het milieu, jeugdwerk en kunst. Google Ad Grants is een advertentieprogramma in natura waarmee non-profitorganisaties gratis online kunnen adverteren via Google AdWords.'

Meld je aan voor de nieuwsbrief En maak elke maand kans op gratis tickets
Nieuwe Nor maakt gebruik van cookies

Om NieuweNor.nl goed te laten werken maken we gebruik van functionele cookies. Geef je toestemming voor alle cookies, dan worden er mogelijk ook cookies van derden gebruikt. Deze maken het o.a. mogelijk om Youtube video's en Spotify playlists te tonen bij jouw favoriete artiesten. Lees hier alles over cookies op NieuweNor.nl

Alleen functionele cookies
Akkoord met alle cookies