Muziekboulevard

Muziek­bou­le­vard

IBA Parkstad-project

De Muziekboulevard met als onderdeel de uitbreiding van de Nieuwe Nor zijn onderdeel van IBA Parkstad.

Muziekcultuur is belangrijk in Parkstad, en daarmee belangrijk in het centrum van Heerlen. Om deze cultuur te behouden en uit te bouwen wordt in het stadshart een breed muziekaanbod voor een jong publiek gepresenteerd.


In dat kader wordt de Muziekboulevard ontwikkeld door de uitbreiding van de NIEUWE NOR. Bij het maken van de plannen zijn meerdere scenario’s bedacht. Op basis van onderzoek en advies van IBA heeft Gemeente Heerlen uiteindelijk voor de meeste uitgebreide variant gekozen. Twee panden zijn gesloopt en de Nieuwe Nor wordt uitgebreid tot een middenzaal voor 600 personen. Dat is goed voor de kwaliteit van het poppodium, voor popmuziek in Parkstad én voor jong talent uit de regio. Door ook de gevels fysiek aan te pakken ontstaat een fraai aanzicht, waardoor de Muziekboulevard zichtbaar wordt. De Pancratiusstraat waar het popodium gevestigd is, moet het kerngebied gaan vormen voor ‘urban culture’ en creatieve bedrijvigheid. Het betekent een forse verbetering van de ruimtelijke structuur van de straat. IBA heeft mede vorm gegeven aan deze plannen.

Lees meer op de projectpagina op de website van IBA Parkstad.

Het oorspronkelijke plan uit 2016:

Al lange tijd ligt het gebouw naast poppodium NIEUWE NOR leeg. Het voormalige 'Kegelpaleis' is eigendom van de gemeente Heerlen. Voor dit pand zijn reeds vele ideeën ontwikkeld en recentelijk is door de NIEUWE NOR een conceptplan ingediend tot herontwikkeling bij IBA Parkstad. Dit plan is genomineerd als kandidaat project. Ook de gemeente Heerlen heeft het plan opgenomen in haar Bidboek Urban met het oog op de ontwikkeling van het centrum. In de positionering van Heerlen als URBAN stad neemt poppodium NIEUWE NOR een belangrijke rol in.

In juli 2016 hebben IBA, gemeente Heerlen en NIEUWE NOR opdracht gegeven voor het uitwerken van een aantal scenario-studies die eind oktober 2016 zijn afgerond en heeft geleid tot een duidelijk plan voor de herontwikkeling van het Kegelpaleis.

Inleiding & Rol poppodium NIEUWE NOR
poppodium NIEUWE NOR (pNN), gelegen in het centrum van Heerlen, bestaat inmiddels (januari 2017) 10 jaar. Het was in 2006 het eerste professioneel bemande poppodium in Limburg en is ontstaan uit het cultuurcentrum de NOR, opgericht in 1969. pNN is daardoor diep geworteld in de stad Heerlen en ver daarbuiten bekend. Met haar brede programmering is het als modern poppodium niet meer weg te denken uit de stad en regio. Jong en oud hebben afgelopen jaren hun weg gevonden naar poppodium NIEUWE NOR en vele mooie momenten beleefd, zowel bij de vele concerten als op dance-avonden. Want behalve het organiseren van concerten, staat poppodium NIEUWE NOR ook te boek als pionier in nieuwe electronische muziek.

Rol poppodium NIEUWE NOR in centrum Parkstad/Heerlen
pNN vervult een belangrijke rol in het centrum van Heerlen en voor de regio Parkstad. De aanwezigheid van een poppodium is belangrijk voor de verblijfskwaliteit in steden (Marlet). Die verblijfskwaliteit is weer van belang om bijvoorbeeld de young professionals van o.a. de Smart Service Campus aan Parkstad te verbinden. Daarnaast profiteren omliggende horeca-voorzieningen, hotels en andere bedrijven van de aanwezigheid van het podium. Binnen de Vijf Pleintjes en de ontwikkeling van de Pancratiusstraat heeft pNN het Schelmenhofje geadopteerd, een fraai plein tegenover het pand dat pNN graag wil betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen van het podium.

Rol poppodium NIEUWE NOR in Zuid-Limburg
In Zuid-Limburg situeren zich op dit moment drie poppodia: de Muziekgieterij in Maastricht (125.000 inwoners) met een capaciteit van 550 bezoekers, in Sittard (95.000 inwoners) poppodium Volt met een capaciteit van 400 bezoekers en in Parkstad (245.000 inwoners) pNN met een capaciteit van 350 bezoekers. In de programmering van de drie podia zijn duidelijke verschillen zichtbaar. De Muziekgieterij heeft met haar buitenlandse studentenpopulatie en grensligging met België een internationaal geënte en op Studio Brussel gerichte programmering. Volt richt zich op de hardere genres en pNN heeft een 3FM programmering, en richt zich daarnaast op Dance, Urban/Hip Hop en New Wave. Tussen de podia bestaat niet of nauwelijks concurrentie. De drie podia werken samen om juist het publieksbereik verder te vergroten, juist omdat de regio’s hun eigen profiel hebben.

Functies van een poppodium: presenteren en talentontwikkeling
In de popmuziek onderscheiden we net als veel andere kunstvormen twee duidelijke functies: de presentatie-functie en talentontwikkeling. Op het gebied van popmuziek zijn in Parkstad verschillende partijen actief op beide vlakken; soms enkel met het oog op de presentatiefunctie en soms alleen als talentontwikkelingsinstituut en in sommige gevallen gecombineerd. Binnen Parkstad wordt door de partijen samengewerkt met als resultaat een duidelijke strategie gekozen:

A. Presentatiefunctie: de positie van pNN binnen de Parkstedelijke ‘Keten van Popmuziek’.
Hiermee wordt bedoeld dat er voor elke maat act een podium is binnen het verzorgingsgebied van Parkstad (245.000 inwoners), dat er aan publieksopbouw wordt gedaan en er bovendien ook voor elke genre een plek is. De huidige ‘Keten van Popmuziek’ bestaat uit (muziek)café’s, gevolgd door de Oefenbunker (capaciteit van 200-250 bezoekers), poppodium NIEUWE NOR (capaciteit van 350-400 bezoekers), de popzaal van Parkstad Limburg Theaters (PLT, capaciteit van 1.500 bezoekers) en de Rodahal (capaciteit 2.500)

B. De positie en rol van pNN op het gebied van talentontwikkeling.
Er zijn veel partijen actief binnen Parkstad. Een belangrijk rol is er weggelegd voor partijen die repetitieruimten faciliteren zoals Stichting Popmuziek Parkstad, Oefenbunker en Popschool Parkstad. Daarnaast zijn er organisatie die de educatie verzorgen; muziekles van Basisscholen tot Middelbaar Onderwijs, Schunck*, Popschool Parkstad, maar ook vervolgopleidingen, zoals het Arcus College met haar KTM opleiding (o.a. Muzikant, maar ook EvenementenOrganisatie en Podiumtechniek) spelen hierin een belangrijke rol. pNN neemt een positie in aan het einde van de reeks en richt zich op het verder professionaliseren van de amateurmuzikant/organisator als hij/zij daar behoefte aan heeft/hebben.

Visie poppodium NIEUWE NOR
Poppodium NIEUWE NOR (pNN) heeft ervoor gekozen zich op twee zaken te richten: Als voornaamste richten we ons op de presentatiefunctie, we willen zoveel mogelijk doelgroepen in Parkstad bedienen met relevante acts. Op het gebied van talentontwikkeling richten we ons op acts die zich op landelijk niveau kunnen gaan onderscheiden en de ambitie hebben zich hierin te professionaliseren. Dit gebeurt zowel vanuit de podiumfunctie als met het begeleiden van talentvolle acts.

Talentontwikkeling
Op het gebied van talentontwikkeling ziet pNN het faciliteren van repetitieruimte niet als een logische keuze, immers Stichting Popmuziek Parkstad (SPP) is samen met gemeente Kerkrade voornemens om veel repetitieruimten te realiseren in het voormalig Campus gebouw in Kerkrade. pNN ondersteunt dit plan van harte en werkt graag samen om dit te verwezenlijken. Daarnaast faciliteren verschillende andere partijen ook al repetitieruimten. Zo ligt op nog geen 100 meter afstand van de muziekschool van SCHUNCK* met geluidsdichte repetitieruimten. Deze ruimten worden overdag minder gebruikt en zouden perfect gebruikt kunnen worden door de professionele talenten die pNN wil begeleiden. Bovendien beschikt de popschool van SCHUNCK* over een professionele studio.

Ook werkt pNN samen met het Arcus College om zowel muzikanten, evenementenorganisatoren, als licht- en geluidstechnici in de dop van de KTM-afdeling werkervaringsplekken te bieden. De intentie bestaat om deze samenwerking verder uit te diepen.

Visie Presentatie-functie
Wat betreft de presentatiefunctie ligt er nog een uitdaging. Immers, er bestaat een gat tussen de zaal van pNN met een capaciteit van 350 bezoekers en de popzaal van PLT met een capaciteit van 1500 bezoekers. Vanwege het grote verschil kunnen een groot aantal acts niet worden geplaatst in Heerlen/Parkstad. Bovendien is de huidige capaciteit van de NIEUWE NOR voor dance-nachten te beperkt, en kan deze belangrijke categorie die ongeveer de helft van het aanbod beslaat, niet worden gefaciliteerd in de popzaal van PLT.
pNN wil een zaal met capaciteit 600 à 700 bezoekers realiseren naast haar huidige zaal. Hiermee kan de ‘Keten van Popmuziek’ worden gesloten en is er voor alle acts een plek in Parkstad Popstad. Bovendien kan de Dance-tak verder groeien bij poppodium NIEUWE NOR. Van het completeren van deze keten profiteren ook zowel de Oefenbunker als PLT. Het publieksbereik wordt immers groter en bovendien kunnen we de boekingskantoren, zoals als MOJO en Friendly Fire, beter bedienen met onze infrastructuur.

Probleem: beperkingen huidige gebouw NIEUWE NOR
Het huidige gebouw aan de Pancratiusstraat 30 is aan de voorzijde een monument. Aan de achterzijde is in 2006 de nieuwe zaal gerealiseerd. Dat was destijds het maximaal haalbare binnen de toen beschikbare kaders. Anno 2016 is met name de backstage situatie niet meer up to date. Voor zowel technici als artiesten voldoet het niet aan de huidige eisen. Bovendien is één kleedruimte volstrekt ontoereikend en moet de aan- en afvoer van materialen door de publiekstoegang waardoor een volledige exploitatie van de zaal wordt beperkt.

Kans: Kegelpaleis
Al lange tijd ligt het gebouw naast poppodium NIEUWE NOR leeg. Het voormalige 'Kegelpaleis' is eigendom van de gemeente Heerlen. Voor dit pand zijn reeds vele ideeën ontwikkeld en recentelijk is door de NIEUWE NOR een conceptplan ingediend tot herontwikkeling bij IBA Parkstad. Dit plan is genomineerd als kandidaat project. Ook de gemeente Heerlen heeft het plan opgenomen in haar Bidboek Urban met het oog op de ontwikkeling van het centrum. In de positionering van Heerlen als URBAN stad neemt poppodium NIEUWE NOR een belangrijke rol in.

In juli 2016 hebben IBA, gemeente Heerlen en NIEUWE NOR opdracht gegeven voor het uitwerken van een aantal scenario-studies die eind oktober 2016 zijn afgerond en heeft geleid tot een duidelijk plan voor de herontwikkeling van het Kegelpaleis.

Het plan!
Poppodium NIEUWE NOR zou graag het huidige gebouw samen met het naastgelegen Kegelpaleis omvormen tot een nieuw poppodium met twee zalen: een ‘Talentenpodium’ (huidige zaal) met een maximale capaciteit van 350 personen en een nieuw te bouwen zaal met een capaciteit van maximaal 700 personen.

In de huidige zaal verwijderen we het podium, waardoor de zaal multifunctioneel inzetbaar is voor kleine concerten, dance-avonden en festivals. Bovendien kan de zaal door Arcus als werkervaringspodium worden gebruikt. Het mes snijdt dan aan twee kanten, Arcus leerlingen kunnen volledig producties verzorgen van talentvolle bands uit de regio maar ook uit Nederland, deze shows zijn voor professionele podia vaak verliesgevend maar op deze wijze kunnen toch veel talenten hun weg vinden naar Parkstad.

Daarnaast komt een zaal met capaciteit van 600 tot 700 personen waarmee we de artiesten die nu Parkstad nu vaak overslaan een plek kunnen bieden. De resultaten van de afgelopen jaren geven ons het vertrouwen dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken. Door de verbouwing kunnen bovendien de beschreven knelpunten van de huidige zaal worden opgelost door een betere routing voor artiesten, techniek en publiek en een backstage die – voor beide zalen weer volgens de huidige standaard is.
Meld je aan voor de nieuwsbrief En maak elke maand kans op gratis tickets
Nieuwe Nor maakt gebruik van cookies

Om NieuweNor.nl goed te laten werken maken we gebruik van functionele cookies. Geef je toestemming voor alle cookies, dan worden er mogelijk ook cookies van derden gebruikt. Deze maken het o.a. mogelijk om Youtube video's en Spotify playlists te tonen bij jouw favoriete artiesten. Lees hier alles over cookies op NieuweNor.nl

Alleen functionele cookies
Akkoord met alle cookies