Huisreglement


Poppodium NIEUWE NOR is een huis voor iedereen. Om het voor iedereen leuk te houden in de NIEUWE NOR hebben we enkele regels opgesteld. Bij overtreding van het huisreglement word je door het personeel daarop aangesproken met het verzoek je gedrag aan te passen. Doe je dit niet dan wordt afhankelijk van de aard van de overtreding tot uitzetting overgegaan en/of de politie ingeschakeld en/of een lokaal verbod ingesteld.

 

1 Roken
Het is niet toegestaan om in poppodium NIEUWE NOR te roken. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten. 

2 Leeftijd
Bezoekers van poppodium NIEUWE NOR dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Bezoekers beneden 16 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene, tenzij anders aangegeven bij de concert-aankondiging én met uitzondering van de dance-avonden. Op dance-avonden is er een absolute minimumleeftijd van 16 jaar. Mocht er voor een concert een alternatieve leeftijd gelden, dan wordt dit in de tekst bij het betreffende activiteit op de website www.nieuwenor.nl vermeld.

3 Drank
Er wordt in poppodium NIEUWE NOR geen alcoholhoudende drank verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bij zichtbare dronkenschap wordt geen alcohol meer geschonken aan betreffende persoon. Niet toegestaan is het nuttigen van zelf meegebrachte drank & etenswaren.

4 Legitimatie
Bezoekers van poppodium NIEUWE NOR dienen op verzoek een geldig legitimatiebewijs te tonen.

5 Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. racistisch, discriminerend en/of agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten volgt onmiddellijke uitzetting.

6 Drugs
Het handelen in en/of gebruiken van drugs is ten strengste verboden. Op het gebruiken van drugs staat onmiddellijke verwijdering. Op het handelen in drugs staat onmiddellijke verwijdering en ontzegging van de toegang voor onbepaalde tijd.

7 Wapens
Het meenemen naar en/of het dragen van wapens in poppodium NIEUWE NOR is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan vindt verwijdering plaats, wordt de toegang voor onbepaalde tijd ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.

8 Fouilleren
Bezoekers kunnen gevraagd worden medewerking te verlenen aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend dan kan de toe-gang worden geweigerd.

9 Camera´s
NIEUWE NOR is voorzien van permanent cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. Met het betreden van het pand stemt men hiermee in. Gemaakte opnames kunnen bij calamiteiten getoond worden aan derden.

10 Geluidsniveau
In poppodium NIEUWE NOR wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Poppodium NIEUWE NOR stelt bezoekers gratis (wegwerp)oordoppen & herbruikbare oordoppen á 3 euro ter beschikking. De oordoppen zijn verkrijgbaar bij de garderobe. Poppodium NIEUWE NOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg van het geluidsniveau mogelijk optreden.

11 Garderobe
Tassen en jassen zijn niet toegestaan in de zaal. Gebruik maken van de garderobe is verplicht. Zie ook het garderobe-regelement.

12 Persoonlijke eigendommen
NIEUWE NOR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of anderzijds opgelopen schade aan persoonlijke bezittingen van de bezoekers.

13 Scootmobielen
Omwille van de veiligheid van ons personeel en onze bezoekers is het gebruik van een scootmobiel in poppodium NIEUWE NOR niet toegestaan. Bent u slecht ter been, dan zetten wij graag een kruk voor u klaar. (NB. elektrische rolstoelen zijn wel toegestaan!)

14 Klachten
Wanneer u klachten van welke aarde dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden. Klachten dient u altijd direct na het moment van het ontstaan daarvan te melden.